АЛПЛАСТ 20 ГОДИНИ НА ПАЗАРА

ЕТ”АЛПЛАСТ” гр.Павликени е създадена 1994г. Фирмата е специализирана за производство на отливки от алуминиеви сплави. Фирмата разполага с леярен цех за леене в пясъчни форми и кокилно, както и производствено и технологично оборудване за леене под налягане за 10 работни места.

КОНТАКТИ

България, гр. Павликени, ул”Раковски” №8
Производствена база: ул. "Бачо Киро" №19
Tел/факс: (0610) 5-25-64
     Мобилен: 0888-848-728, 0887-959-904
Email: alplast@mail.bg, info@alplast.bg