ПРОДУКЦИЯ

ЕТ”АЛПЛАСТ” гр.Павликени е създадена 1994г. Фирмата е специализирана за производство на отливки от алуминиеви сплави. Фирмата разполага с леярен цех за леене в пясъчни форми и кокилно, както и производствено и технологично оборудване за леене под налягане за 10 работни места.

ПРОМИШЛЕНИ ДЕТАЙЛИ

Леене под налягане и в пясъчни форми.

ПАРКОВ И ГРАДИНСКИ ИНТЕРИОР

Конзоли, фенери, оградни елементи, отводнителни решетки, крака за пейки.

ПОДОВИ СИФОНИ

Рогови и прави сифони, отляти под налягане.